DENYS PIERRE PUECH (Fransk Skulptör)
(SWEDISH / SVENSKA)

There are know to be about 550 works by Denys Puech.
Please forward missing Internet LINKS, photos, and other information to: Qmann@Kuhmann.Com


Puech [pyåj], Denys Pierre, fransk skulptör, f. 1854 i Rodez, dep. Aveyron, elev af Fal-guiére och Chapu vid Ecole des beaux-arts, vann Rompriset 1884, har utöfvat en mycket omfattande och högt skattad verksamhet. Bland hans arbeten märkas André Chéniers sånggudinna (1889, Luxem-bourgmuseet), Sirenen (grupp i marmor, 1890, sammastädes, ett annat marmorexemplar i Glyptote-ket i Köpenhamn), Seinen (marmor, 1894, likaledes i Luxembourg, ett gipsexemplar i Glyptote-ket), monument öfver Sainte-Bcuve i Luxembourg-parken (1898), vidare monumentala reliefporträtt af Moliére, Corneille, Racine och V. Hugo i Thé-åtre francais' arkader, statyer i Paris af Jules Simon (1903), Gavarni (1904) och Leconte de Lisle (i Luxembourgparken) samt af J. C. Chaplain i Montague 1914, målarinnan G. Stourdza (i modern dräkt, utställd 1914), madame Jacquemart-André (i baldräkt, Jacquemart-André-museet i Paris), dessutom många byster, flera graf monument och medaljer. P. blef medlem af Institutet 1909. I Rodez öppnades 1910 det museum - innehållande hufvudsakligen modern konst och konstindustri - han skänkt staden och som bär hans namn. Jfr H. Jaudon, "D. P. et son oeuvre" (1909). G-g N.


This is a  not-for-profit website.
Copyright ©2004-2016 - Robert C. Kuhmann - All Rights Reserved
last updated 11-March-2007